Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/altruisticadventures.org/includes/menu.inc).

Choroba zawodowa - jak dbać o własne prawa.

Interesujące artykuły

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Choroba zawodowa to m.in. ołowica, zatrucie substancją chemiczną, astma oskrzelowa, choroba popromienna, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół cieśni w obrębie nadgarstka, ubytek słuchu spowodowany hałasem, gorączka metaliczna.

Pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym
Author: Naval Surface Warriors
Source: http://www.flickr.com
Ogólnie choroby zawodowe można opisać jako choroby, które powstały wskutek wpływu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Powstają najczęściej podczas stałego przebywania w niedogodnej pozycji ciała, systematycznego wykonywania forsownych ruchów lub ciągłego przebywania w środowisku zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pracownika lub byłego pracownika oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w trakcie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w tym narażeniu.Z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy możemy wystąpić o świadczenia takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych lub zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Wszystkiego tego można dokonać w przychodni: portal.

Uprzedź grypę!
Author: Bird&Co Sp. z.o.o.
Source: Bird&Co Sp. z.o.o.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz (przepuklina kręgosłupa wrocław) lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który natychmiastowo powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Powołana grupa ustala również czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą i przedstawia umowny czas pracy danego pracownika. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub (zobacz http://www.stomatologiacichon24.pl/) długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie lub renta. Badania te przeprowadzają różni lekarze: kliknij w to. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się przepisy art. 15 ustawy emerytalnej. W tej ustawie znajdziemy również informację dotyczącą podstawy wymiaru emerytury.

Pracodawcy zatrudniający minimum 20 osób nie mogą zwolnić pracowników, wręczając im wprost wypowiedzenia, jeśli przyczyna redukcji jest po stronie pracodawcy. Zanim to nastąpi, pracodawca powinien przeprowadzić procedurę przedstawioną w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracownicy korzystają wtedy z praw jakie niosą zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy rozwiązujący umowę o pracę z pracownikami, w czasie zwolnień grupowych, muszą wypłacić im odprawę pieniężną. Odprawa wypłacana może być z puli przeznaczonej na fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca musi również uregulować wszelkie inne płatności takie jak np. wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za niewykorzystany urlop.